Quỹ vaccine phòng Covid-19

14:20, 23/03/2022

Các chuyên gia y tế đang nghiên cứu và đánh giá khả năng vaccine COVID-19 sẽ trở thành mũi tiêm phòng định kỳ, tương tự như mũi tiêm ngừa cúm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia