Quỹ vaccine tiếp nhận hơn 3.000 tỷ đồng tiền ủng hộ

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết số dư của Quỹ vaccine hiện là gần 104 tỷ đồng. Tổng số tiền đóng góp vào quỹ vaccine thời gian tới ước tính là hơn 3.000 tỷ đồng...
Quỹ vaccine tiếp nhận hơn 3.000 tỷ đồng tiền ủng hộ

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối 3/6, trả lời vấn đề liên quan tới Quỹ vaccine Covid-19, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết theo tính toán sơ bộ của Bộ Y tế, chi phí mua và tiêm vaccine Covid-19 là khoảng 25.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn phải tiêm nhắc lại hàng năm.

"Vấn đề tiêm vaccine để phòng chống dịch rất quan trọng, nguồn kinh phí để mua vaccine cũng như để tiêm vaccine rất lớn. Chính vì vậy, quan điểm của Đảng và Nhà nước là chúng ta sẽ dùng nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp thông qua xã hội hoá để mua và tiêm vaccine cho nhân dân", Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vaccine và đã có quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ, cũng như có Thông tư hướng dẫn về cơ chế quản lý Quỹ đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng.

Liên quan đến huy động nguồn Quỹ, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết số dư của Quỹ hiện là gần 104 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Y tế đã được các đơn vị tài trợ khoảng 1.000 tỷ đồng và sẽ chuyển vào Quỹ. Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cam kết ủng hộ cho Quỹ hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền đóng góp vào quỹ vaccine thời gian tới ước tính là hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, từ FDI cũng như doanh nghiệp tư nhân và một số đơn vị ngoài các doanh nghiệp thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp rất hưởng ứng trong việc ủng hộ Quỹ vaccine.

"Sắp tới đây, Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ khai trương và phát động các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ vaccine", Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã làm việc với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các bộ, ngành liên quan như Bộ Thông tin và Truyền thông để ủng hộ Quỹ vaccine bằng nhiều hình thức đơn giản và thuận tiện nhất, góp phần cùng ngân sách Nhà nước đảm bảo đủ nguồn kinh phí để mua vaccine phòng, chống dịch Covid-19.

Có thể bạn quan tâm