quyền sử dụng đất

08:25, 09/10/2022

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia