Ranger

18:50, 25/07/2022

Công ty TNHH Ford Việt Nam vừa có thông báo về Chương trình triệu hồi đối với 1.444 xe Ranger được sản xuất từ 9/1/2021 đến 9/7/2021 để tăng cường độ bám dính của kính chắn gió.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia