sân bay chuyên dụng

11:22, 11/11/2022

Sân bay Hớn Quản được hình thành từ thời kháng chiến chống Pháp gắn với việc phát triển các đồn điền cao su. Hiện sân bay này đang được các cơ quan chức năng xem xét quy hoạch thành sân bay chuyên dùng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia