sản xuất thép

15:10, 02/08/2022

Trong quý 2/2022, sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm giảm lần lượt là 3,3% và 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng lượng tồn kho của các doanh nghiệp thép trên sàn chứng khoán ước tính lên đến 110.000 tỷ đồng

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia