SCIC thoái vốn

10:00, 22/11/2022

Trong buổi đấu giá toàn bộ cổ phần VIID đã có 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia, kết quả một nhà đầu tư trong nước đã trúng và mua lại toàn bộ số cổ phần VIID do SCIC sở hữu.

SCIC “ế” trọn lô cổ phần FPT
15:15, 07/08/2020
Tuệ Minh
SCIC thoái toàn bộ vốn tại FPT
15:06, 17/07/2020
Tuệ Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia