Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

08:30, 16/09/2022

CTCP Tập đoàn Cienco4 đăng ký niêm yết hơn 224,7 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ thực góp 2.247,2 tỷ đồng của công ty.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia