Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

10:15, 12/10/2022

Lý do cổ phiếu BII của Louis Land bị chuyển sang diện kiểm soát là do chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 20 ngày so với thời hạn quy định.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia