Cienco4 đăng ký niêm yết hơn 224,7 triệu cổ phiếu lên HNX

CTCP Tập đoàn Cienco4 đăng ký niêm yết hơn 224,7 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ thực góp 2.247,2 tỷ đồng của công ty.
Cienco4 đăng ký niêm yết hơn 224,7 triệu cổ phiếu lên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của CTCP Tập đoàn Cienco4 (UPCoM: C4G).

Cụ thể, Cienco4 đăng ký niêm yết 224.718.202 cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ thực góp hơn 2.247 tỷ đồng của công ty.

Trước đó, HĐQT Cienco 4 đã thông qua nghị quyết triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty lên HNX nhưng ngày chính thức chưa được công bố.

Được biết, Cienco4 tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thành lập từ năm 1962. Tháng 6/2014, doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 600 tỷ đồng. Công ty đưa cổ phiếu lên đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ tháng 12/2018.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Cienco4 đạt hơn 1.210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 79 tỷ đồng, tăng 45% và 90% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hoàn thành lần lượt 40% và 26,3% so với kế hoạch cả năm đã đề ra.

Tổng nợ phải trả đến 30/6/2022 là hơn 6.100 tỷ đồng, giảm 400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.143 tỷ đồng (giảm 300 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 2.450 tỷ đồng. 

Có thể bạn quan tâm