Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

14:30, 19/01/2023

Việt Nam có nguy cơ bỏ lỡ thời hạn tự thiết lập vào năm 2025 để hoàn thành các cải cách cho phép nâng cấp thị trường chứng khoán lên trạng thái nền kinh tế mới nổi và thu hút hàng tỷ USD đầu tư.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia