Sở Giao thông vận tải TP. HCM

07:20, 21/05/2021

Để đảm bảo tiến độ, Sở Giao thông vận tải TP. HCM kiến nghị UBND TP. HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét, đồng thuận về đề xuất thực hiện dự án.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia