Sở HNX

17:10, 13/12/2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định đưa cổ phiếu OCH của Công ty CP One Capital Hospitality ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia