số hóa tài liệu

07:57, 07/01/2021

Báo cáo “Số hóa chuỗi cung ứng: Bước chuyển từ gia tăng tính hiệu quả sang xây dựng khả năng phục hồi” chỉ ra rằng, hơn 82% lãnh đạo DN tại ĐNA đang lên kế hoạch ứng dụng số hóa trong chuỗi cung ứng. Đặc biệt, tại Việt Nam, con số này lên đến 98%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia