Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

18:30, 24/11/2022

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh tra công tác chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn và xử lý hoặc tham mưu xử lý nếu có sai phạm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia