Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

06:30, 22/04/2020

Theo Sở Xây dựng Bình Thuận, nhiều chủ đầu tư và đơn vị môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản chưa thực hiện các quy định luật phòng chống rửa tiền.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia