tái cơ cấu nợ

11:57, 20/09/2022

Ecuador đã đạt được thỏa thuận tái cơ cấu nợ với các ngân hàng Trung Quốc, cung cấp khoản giảm nợ trị giá 1,4 tỷ USD cho đến năm 2025.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia