Tân Thuận

09:20, 17/05/2019

Theo BCTC kiểm toán riêng năm 2018, Tân Thuận - IPC ghi nhận doanh thu chỉ 13 tỷ đồng nhưng khoản cổ tức và lợi nhuận được chia lên đến 626 tỷ đồng là yếu tố chính giúp doanh nghiệp báo lãi gần 666 tỷ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia