tăng vốn

08:45, 22/09/2022

JDJ Việt Nam dự kiến chào bán hơn 173,49 triệu cổ phiếu phổ thông, theo tỷ lệ 1:1; giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia