tăng vốn

Thứ tư lúc 15:00

SeABank sẽ phát hành 59,4 triệu cổ phiếu ESOP với mức giá là 15.000 đồng/cổ phiếu, ngân hàng này dự kiến huy động 891 tỷ đồng từ cán bộ nhân viên.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia