tập đoàn công nghệ Gojek

16:26, 18/01/2023

Sự thay đổi vị trí của nhân sự điều hành chủ chốt này của Gojek Việt Nam hướng đến trọng tâm là sự phát triển bền vững trong kinh doanh, tiếp tục tạo ra tác động xã hội tích cực cho các khách hàng và đối tác.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia