Thái Hương

18:53, 10/09/2022

“Thăm TH hôm nay, ấn tượng của tôi là Tập đoàn đã xây dựng một chiến lược tầm cỡ và hết sức đúng đắn, đó là muốn phát triển bền vững thì phải ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo” – bộ trưởng Khoa học – Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia