thao túng tiền tệ

07:30, 13/11/2022

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông tin Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia