Mỹ khẳng định: "Việt Nam không thao túng tiền tệ"

Đây là tuyên bố của của Bộ Tài chính Mỹ trong báo cáo mới công bố...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mỹ khẳng định: "Việt Nam không thao túng tiền tệ"

Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố báo cáo "Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ".

Theo báo cáo này, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định không có quốc gia nào bị xem là thao túng tiền tệ. Để đánh giá điều này, Bộ Tài chính Mỹ xem xét ba tiêu chí: Thặng dư thương mại song phương với Mỹ, thặng dư cán cân vãng lai và can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài.

Theo đó, thặng dư thương mại hàng hóa song phương với Mỹ không được quá 15 tỷ USD, thặng dư cán cân vãng lai không vượt quá 3% GDP. Tiêu chí thứ ba liên quan đến tổng lượng ngoại tệ mua ròng của ngân hàng trung ương trong 12 tháng.

Nếu một quốc gia vi phạm hai trong ba tiêu chí này, họ sẽ bị đưa vào “danh sách giám sát”. Hiện tại, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và Đức đều vi phạm tiêu chí thặng dư thương mại với Mỹ và tài khoản vãng lai vượt 3% GDP.

Đối với Việt Nam, thặng dư tài khoản vãng lai đã tăng lên 5,8% GDP trong năm 2023, trong khi thặng dư thương mại với Mỹ đạt mức 103 tỷ USD. Việt Nam chia sẻ rằng đã mua ròng ngoại hối tương đương 1,5% GDP trong năm 2023, dưới ngưỡng 2% của Bộ Tài chính Mỹ.

Được biết, thặng dư thương mại song phương của Việt Nam với Mỹ tăng đáng kể trong 5 năm qua, chủ yếu nhờ thương mại hàng hóa, dẫn đầu là điện tử và máy móc mặc dù mức tăng có sự chững lại. Việt Nam hiện là nước có thặng dư hàng hóa lớn thứ ba với Mỹ.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam vào cuối 2023 là 88,1 tỷ USD, chiếm 21% GDP. Báo cáo cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mua ròng ngoại hối trong 4 quý (tính đến tháng 12/2023) khoảng 7 tỷ USD, tức 1,5% GDP. Bất chấp áp lực giảm giá đáng kể đối với tiền đồng vào cuối năm, phần lớn phản ánh sự phát triển kinh tế vĩ mô toàn cầu của Mỹ và toàn cầu, Việt Nam đã mua ròng ngoại hối ở mức độ vừa phải vào đầu năm 2023 nhằm tái tích lũy dự trữ ngoại hối.

Nhờ các cuộc thảo luận thông qua quy trình tăng cường cam kết, Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đạt được thỏa thuận vào tháng 7/2021 giải quyết những lo ngại của Bộ Tài chính về các thông lệ tiền tệ của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước khẳng định cam kết hiện đại hóa và nâng cao tính minh bạch của chính sách tiền tệ và khuôn khổ quản lý tỷ giá hối đoái, không sử dụng chính sách tỷ giá để đạt được lợi thế cạnh tranh không lành mạnh.

Mặt khác, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ vẫn hài lòng với những tiến triển của Việt Nam trong việc hiện đại hóa và tăng tính minh bạch của chính sách tiền tệ và quản lý tỷ giá hối đoái. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và xác nhận rằng Việt Nam không thao túng tiền tệ.

Có thể bạn quan tâm