thuế bảo vệ môi trường

07:16, 23/11/2020

Mức thuế Bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít đang được đề xuất kéo dài thời gian áp dụng đến hết năm 2021 để hỗ trợ các hãng hàng không.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia