thuế tài sản

14:00, 26/05/2022

Một nhóm những triệu phú USD đã kêu gọi người giàu đóng thuế nhiều hơn nữa để giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng trên thế giới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia