Bộ Tài chính: Chưa chủ trương xây dựng Luật đánh thuế nhà đất

Trong thông báo vừa mới phát đi, Bộ Tài chính cho biết hiện chưa có chủ trương xây dựng dự thảo Luật đánh thuế nhà đất.
Bộ Tài chính chưa có chủ trương xây dựng Luật đánh thuế Nhà đất.
Bộ Tài chính chưa có chủ trương xây dựng Luật đánh thuế Nhà đất.

Theo đó, báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên, hiện nay, Bộ Tài chính đang đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế SDĐNN và Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp (Công văn lấy ý kiến số 1779/BTC-CST và số 1804/BTC-CST ngày 24/2/2022). 

"Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội", thông báo của Bộ Tài chính khẳng định.

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Trước đó trong văn bản ngày 24/2 gửi các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính có đề cập một số nội dung để đánh giá, rà soát lại một số Luật, theo nhiệm vụ được Thủ tướng giao chủ trì. Cụ thể trong văn bản đó, Bộ đề cập việc "có gộp Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay không và bổ sung đánh thuế với nhà, nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản hay bất động sản".

Nhiều ngày qua vấn đề thu thuế tài sản đối với nhà đất được dư luận quan tâm. Đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến Luật này và cho rằng nếu đánh thuế sẽ làm cho giá nhà tăng cao, khiến cho nhiều người thu nhập thấp khó có cơ hội sở hữu nhà.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Bộ Tài chính đề xuất vấn đề này. Tháng 4/2018, Bộ Tài Chính từng đề nghị xây dựng Luật Thuế tài sản nhưng đã thu hồi do vấp phải sự phản ứng của dư luận.

Có thể bạn quan tâm