tiêm phòng

10:22, 13/07/2021

Dữ liệu khảo sát mới nhất của Chỉ số Môi trường Kinh doanh (“BCI”) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy làn sóng COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam đã làm giảm niềm tin của lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia