tiền mặt

11:56, 12/03/2020

Theo Công điện số 02/ CĐ-NHNN về tăng cường phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới, NHNN đã đưa ra một số yêu cầu liên quan đến việc khử trùng tiền mặt cũ được nộp về Kho bạc Nhà nước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia