Thêm 16 doanh nghiệp công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

Cuối tháng 9 và nửa đầu tháng 10/2022, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp vừa công bố lịch chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2021 và đợt đầu năm 2022.
Thêm 16 doanh nghiệp công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

HHN - Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội: Ngày 26/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện là 25/10/2022.

FCN - Công ty CP Fecon: Ngày 26/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 28/10/2022.

VMS - Công ty CP Phát triển Hàng Hải: Ngày 26/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 10/10/2022.

AGX - Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn: Ngày 27/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 5/10/2022.

QHW - Công ty CP Nước khoáng Quảng Ninh: Ngày 28/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 10/10/2022.

PVS - Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam: Ngày 28/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 28/10/2022.

VET - Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương Navetco: Ngày 28/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 26,62% (1 cổ phiếu được nhận 2.662 đồng). Ngày thanh toán là 14/10/2022.

DWS - Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp: Ngày 29/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 5,7% (1 cổ phiếu được nhận 570 đồng). Thời gian thực hiện là 10/10/2022.

VSC - Công ty CP Tập đoàn Container Việt Nam: Ngày 29/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 18/10/2022.

HTL - Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long: Ngày 29/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 17/10/2022.

LAI - CTCP Đầu tư Xây dựng Long An Idico: Ngày 30/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 18% (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày thanh toán là 20/10/2022.

NSS - Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai: Ngày 30/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 49,3% (1 cổ phiếu được nhận 4.930 đồng). Thời gian thực hiện là 18/10/2022.

ICN - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico: Ngày 30/9/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm nứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 45% (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng). Thời gian thực hiện là 31/10/2022.

KHW - Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa: Ngày 3/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 14/10/2022.

SFI - Công ty CP Đại lý Vận tải SAFI: Ngày 5/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

ICT - Công ty CP Viễn thông - Tin học bưu điện: Ngày 14/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 3,5% (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng). Ngày thanh toán là 26/10/2022.

Có thể bạn quan tâm