11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này

Từ ngày 17 - 23/10, sẽ có 11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, trong đó trả cổ tức cao nhất là HGM (25%/cổ phiếu), MPC (23%/cổ phiếu),...
11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã DXS) thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.Cụ thể, Dat Xanh Services dự kiến phát hành tối đa hơn 41,19 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/10.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 412 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến 31/12/2021 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã NAB) thông báo 20/10 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10/2022.

Theo đó, Nam A Bank sẽ phát hành gần 123 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 18,7364% (100 cổ phiếu được nhận thêm 18,7364 cổ phiếu) và phát hành 67 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10,2075% (100 cổ phiếu được nhận thêm 10,2075 cổ phiếu).

Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 190 triệu đơn vị với tỷ lệ phát hành là 28,94%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 1.900 tỷ đồng lên 8.464 tỷ đồng.

Trước đó, Nam A Bank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên 8.464 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã HHV) thông báo ngày 20/10 sẽ chốt danh sách cổ đông được mua cổ phiếu phát hành thêm. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/10.

Cụ thể, HHV sẽ chào bán 267,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cp có quyền mua 1 cp mới. Giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Thời gian đăng ký mua và nhận tiền từ 01/11-01/12. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 01-25/11.

Vốn điều lệ HHV sẽ tăng lên gấp đôi, đạt 5.347 tỷ đồng sau đợt phát hành này. Nguồn vốn thu được từ việc chào bán dự kiến gần 2.674 tỷ đồng được HHV gốp vốn để thực hiện dự án, đầu tư bất động sản và hợp tác đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam.

TCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) thông báo, ngày 21/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức 2021.

Theo đó, MPC dự kiến phát hành gần 200 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, 1 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm. Sau phát hành, vốn điều lệ của Thủy sản Minh Phú sẽ tăng gấp đôi, từ 1.999 tỷ đồng lên 3.998 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thủy sản Minh Phú cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 23%, tức mỗi cổ phiếu nhận được 2.300 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/10. Ngày thanh toán là ngày 23/12. Với gần 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến doanh nghiệp sẽ phải chi gần 460 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này.

Công ty CP Vĩnh Hoàn (VHC) vừa thông báo 21/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 2022 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là 21/10 và dự kiến chi trả ngày 28/10.

Với 183 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ tạm ứng khoảng 366 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông trong lần trả cổ tức này.

Có thể bạn quan tâm