TP. Đà Nẵng

07:53, 16/03/2021

Đến năm 2030, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045 là trở thành đô thị lớn thông minh, sáng tạo, bản sắc, bền vững.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia