trả tiền tin tức

11:20, 14/07/2021

Cơ quan Cạnh tranh Pháp yêu cầu Google gửi cho các nhà xuất bản cam kết “từ bỏ việc sử dụng nội dung có bản quyền” của họ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia