trách nhiệm

10:21, 08/08/2019

Tôi không định té nước theo mưa, chỉ muốn kể câu chuyện thực tế của hai bạn nhỏ nhà tôi - cũng học ở hai trường tư có yếu tố “quốc tế”; để thấy là việc các trường tư đua nhau mở mà QUÊN nhiều thứ quá.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia