tự động hoá

07:50, 10/06/2022

Thông tin trên là một trong những kết quả nghiên cứu trong Báo cáo về khoảng cách kỹ năng an ninh mạng toàn cầu năm 2022 do Fortinet®, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp an ninh mạng được tích hợp và tự động trên phạm vi rộng công bố ngày 9/6.

Nga bắt đầu tiến trình robot hóa quân đội
20:05, 24/05/2021
Trịnh Thái Bằng
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia