tỷ lệ sở hữu

13:56, 27/07/2020

Công ty TNHH MTV Masan Beverage thuộc Tập đoàn Masan vừa thông báo không hoàn tất giao dịch mua 401.000 cổ phiếu, tương đương 1,5% cổ phần còn lại của CTCP Vinacafé Biên Hòa.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia