UBND tỉnh Bình Thuận

09:16, 18/01/2022

UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị Bộ VHTT&DL xem xét, bổ sung tỉnh Bình Thuận vào danh sách các địa phương được đón khách du lịch quốc tế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia