UBND tỉnh Quảng Bình

16:40, 15/06/2022

UBND tỉnh Quảng Bình muốn xã hội hóa nhà ga T2 sân bay Đồng Hới sau khi ngày 25/4 vừa qua, ACV đã có văn bản cho biết không bố trí được nguồn vốn cho dự án để thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia