UBND tỉnh Quảng Ninh

19:06, 15/12/2021

UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu A6 - Khu đô thị du lịch biển thuộc Khu kinh tế Cửa Khẩu Móng Cái. Diện tích lập quy hoạch đồ án dự kiến khoảng 2.450 ha, quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 32.000 người.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia