UBND tỉnh Thái Nguyên

12:00, 02/03/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đang mời gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Quyết Thắng với tổng mức đầu tư sơ bộ 1.514 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia