UBND tỉnh Thái Nguyên

15:55, 07/09/2022

Dự án Khu đô thị Phú Bình 2 có địa điểm triển khai dự án thuộc địa bàn các đơn vị thị trấn Hương Sơn, xã Xuân Phương và xã Nga My thuộc huyện Phú Bình. Quy mô sử dụng đất là 11,12ha; tổng chi phí thực hiện dự án 790 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia