UBND TP. Đà Nẵng

15:10, 15/06/2022

9 thửa đất bị thanh tra đột xuất thuộc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng và Công ty CP Vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng. Thời hạn thanh tra là 45 ngày.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia