UBND TP. Đà Nẵng

09:32, 20/07/2021

UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa phê duyệt danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2021. Trong số 16 dự án được phê duyệt đợt này có 7 dự án chuyển tiếp từ năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia