UBND TP. Đà Nẵng

06:50, 09/09/2021

Giai đoạn 2021 – 2025 TP. Đà Nẵng đề xuất xây dựng hơn 60.000 căn nhà ở với diện tích 2.419ha; tổng số vốn đầu tư để thực hiện kế hoạch này là 101.000 tỷ đồng gồm vốn Nhà nước, vốn doanh nghiệp và vốn của người dân.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia