úc

06:35, 15/03/2020

Úc - Nhật Bản đồng phác thảo lộ trình nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu âm của mình, khẳng định nỗ lực của hai quốc gia phát triển tiềm lực vũ khí này nhằm đối phó với những loại vũ khí tương tự từ kẻ thù tiềm năng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia