Ukraine

14:40, 12/08/2022

Sau khi đóng cửa các nhà hàng của mình ở Ukraine cách đây 6 tháng vì tình hình chiến sự, McDonald's đang bắt đầu quay lại với hoạt động kinh doanh tại đây.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia