Vicem

16:03, 26/09/2022

Vì thiếu chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) nên những công việc thuộc thẩm quyền của vị trí này ở Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) hiện bị "tắc" không được xử lý kịp thời, đã ảnh hưởng rất lớn đến sự vận hành của toàn bộ máy.

Vicem xin bán dự án cao ốc Vicem Tower
14:48, 26/11/2016
Ngọc Quang
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia