vietbank

08:36, 28/04/2021

Ngay sau đại hội cổ đông thường niên 2021 kết thúc, ông Dương Nhất Nguyên đã được bầu vào ghế 'nóng' Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia