VBB đặt mục tiêu lãi tăng 46%, dự kiến không chia cổ tức và chuyển cổ phiếu sang HOSE

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, VBB sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Theo đó, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của VietBank là 426 tỷ đồng, tuy nhiên ngân hàng dự kiến sẽ không chia cổ tức trong năm nay...
mục tiêu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank, mã chứng khoán: VBB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, VietBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 12% lên 125.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay tăng 12% lên 75.600 tỷ đồng; huy động từ khách hàng tăng 17% lên 95.000 tỷ đồng; nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 2,5%.

Đáng chú ý, trong năm nay VietBank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tương đối cao so với toàn ngành. Cụ thể, ngân hàng dự kiến lãi trước thuế 2023 đạt 960 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

VBB đặt mục tiêu lãi tăng 46%, dự kiến không chia cổ tức và chuyển cổ phiếu sang HOSE ảnh 2

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2023, VBB sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Theo đó, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của VietBank là 426 tỷ đồng, tuy nhiên ngân hàng dự kiến sẽ không chia cổ tức trong năm nay.

Ngân hàng cũng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt và đang thực hiện trước đó. Cụ thể, ngày 5/7/2022, VietBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.003 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, VietBank dự kiến trong năm 2023 thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu VBB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại đội hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, VietBank đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu VBB trên thị trường chứng khoán và ngân hàng cũng đáp ứng đủ điều kiện để niêm yết. Tuy nhiên, do bị xử phạt vi phạm hành chính đối vì “Không báo cáo đúng thời hạn đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử” nên ngân hàng chưa thể tiến hành niêm yết cổ phiếu trong năm 2022.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, nhuận trước thuế hợp nhất của Vietbank đạt 656 tỷ đồng, hoàn thành 82,0% kế hoạch do hội đồng quản trị giao, tăng trưởng 3,2% so với năm 2021. 

Thu nhập thuần từ lãi đạt 1.811 tỷ đồng (chiếm 77,9% tổng thu nhập hoạt động) tăng 21,8% so với năm 2021 do Vietbank đã đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ quá hạn và các khoản NCC ngưng dự thu theo Thông tư 01 của Ngân hàng nhà nước. Thu nhập ngoài lãi đạt 514 tỷ đồng giảm 33,4% so với năm 2021 và chiếm 22,1% tổng thu nhập hoạt động. 

Trong đó, đóng góp từ thu nhập dịch vụ thuần tăng 28,4% đạt 122 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi gấp 5 lần năm trước và đạt mức 56 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 275 tỷ đồng tăng 45,1% so với năm trước.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận giảm 87% so với năm trước từ 475,6 tỷ đồng xuống 61,7 tỷ đồng, nguyên nhân do thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực như lạm phát, chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ, lãi suất tăng... nên VietBank cũng đã điều chỉnh chiến lược thận trọng, giữ ổn định danh mục trong thời gian còn lại của năm 2022.

Diễn biến giá cổ phiếu VBB thời gian qua.
Diễn biến giá cổ phiếu VBB thời gian qua.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu VBB kết phiên giao dịch sáng ngày 6/4/2023 là 10.600 đồng/cổ phiếu. Thị giá vốn hóa trên thị trường đạt mức 5.063,4 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm