vietinbank

10:15, 06/07/2021

Sau khi ông Lê Đức Thọ rời ghế Chủ tịch HĐQT VietinBank theo phân công của Bộ Chính trị, ngân hàng này đã thống nhất bầu ông Trần Văn Tần vào vị trí phụ trách hoạt động HĐQT.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia