vốn góp

13:00, 16/09/2020

Hội đồng quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án chuyển số dư nợ cho vay và nợ phải thu của CTCP Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia