xuất khẩu dệt may

14:00, 22/12/2022

Hiệp hội Dệt may Việt Nam đưa ra 2 kịch bản xuất khẩu dệt may năm 2023. Trong đó kịch bản tích cực là xuất khẩu dệt may có thể đạt 47- 48 tỷ USD và kịch bản kém tích cực hơn là đạt khoảng 45 - 46 tỷ USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia