Yeah1

06:30, 22/09/2020

CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã: YEG) vừa có thông báo về việc muốn bán toàn bộ hơn 1,77 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia