Cổ phiếu YEG của Yeah1 tiếp tục bị cảnh báo

HoSE vừa có thông báo về việc tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu YEG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Yeah1.
Cổ phiếu YEG của Yeah1 tiếp tục bị cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã: YEG).

Theo BCTC, lợi nhuận ròng của Yeah1 giảm mạnh 90%, chỉ còn 402 triệu đồng trong khi báo cáo tự lập con số này ghi nhận hơn 4 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty, lợi nhuận giảm chủ yếu do trích lập dự phòng khoản phải thu với Công ty TNHH Tân An Đông Sài Gòn.

Tính đến ngày 30/6/2020, Yeah1 phải thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh 17,5 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng phải thu 12,25 tỷ đồng. Đây là hợp đồng hợp tác kinh doanh về đầu tư, xây dựng và kinh doanh dự án Hùng Vương Square tại số 100 Hùng Vương, phường 9, quận 5, TP. HCM giữa công ty và chủ đầu tư là Công ty TNHH Tân An Đông Sài Gòn (trước đây là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mai Hương Hương).

Tổng giá trị đầu tư dự án là 50 tỷ đồng, trong đó, Yeah1 đồng ý góp 35% tổng mức đầu tư (17,5 tỷ đồng) và chủ đầu tư đồng ý góp 65% mức đầu tư còn lại (32,5 tỷ đồng). Đến cuối tháng 6, công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh và thu hồi vốn đầu tư. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc quyết định trích lập dự phòng cho khoản phải thu này sau khi đánh giá khả năng thu hồi.

Cũng theo BCTC hợp nhất soát xét của Yeah1, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 của công ty là âm 560 triệu đồng. Đồng thời thuyết minh việc công ty sử dụng số tiền là gần 308 triệu đồng từ nguồn thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Do vậy, HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu YEG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 31/03/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu này sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của công ty.

Trước đó, cổ phiếu YEG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 8/4/2020 do công ty có lỗ sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2019 là 385 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến 31/12/2019 là 305 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm