Kienlongbank lãi sau thuế 178 tỷ đồng trong 9 tháng, trích dự phòng 46% trái phiếu VAMC

Kienlongbank lãi sau thuế 178 tỷ đồng trong 9 tháng, trích dự phòng 46% trái phiếu VAMC

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, mã: KLB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 75 tỷ đồng, nâng lợi nhuận luỹ kế 9 tháng lên 222 tỷ đồng và lãi sau thuế 178 tỷ đồng.

Kienlongbank đang phải trích dự phòng 120 tỷ đồng, chiếm tới 46% giá trị trái phiếu VAMC

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018, thu nhập lãi thuần của Kienlongbank trong kỳ này giảm 4,3% chỉ đạt 258 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng 11% đạt 14,5 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi gần 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ bị lỗ; nhưng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi đột biến tới 29 tỷ đồng. Dù vậy, báo cáo cho thấy KienlongBank đang phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán gần 120 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức trích lập 156,6 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2017.

Các hoạt động khác chỉ đón góp được khoản lãi 9 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 3 đạt gần 80 tỷ đồng duy trì như cùng kỳ năm trước. Nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng duy trì ở mức thấp chỉ có 4,8 tỷ đồng (9 tháng dự phòng rủi ro 24,1 tỷ đồng) nên lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 75 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm trước.

"Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Kienlongbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 222,48 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 177,8 tỷ đồng. 

Quảng cáo

Tại ngày 30/ 9/2018, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 39.452 tỷ đồng, tăng 5,69% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 11% đạt 27.157 tỷ đồng trong khi đó huy động tiền gửi của khách hàng tăng chậm hơn với 5,9% đạt 27.671 tỷ đồng.

Về tình hình nợ xấu, báo cáo cho thấy KienlongBank tiếp tục kiểm soát nợ xấu ở mức thấp chỉ 1,03% tổng dư nợ đến cuối quý 3, tương ứng 278 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm tỷ lệ này ở mức 0,84%.

Trong đó, riêng nợ nhóm 5- có khả năng mất vốn tiếp tục tăng lên mức 174 tỷ đồng, gần bằng mức lãi ròng của Kienlongbank trong 9 tháng qua.

Hiện, ngân hàng vẫn đang còn nắm giữ 259 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt của VAMC – là khoản nợ xấu đã được bán cho công ty VAMC từ trước. Ngân hàng ghi nhận mức trích lập dự phòng cho số trái phiếu VAMC này là gần 120 tỷ đồng, chiếm tới 46% giá trị trái phiếu VAMC.

>> Kienlongbank vội vã “xả” 1 triệu cổ phiếu quỹ 

 

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia